Navštiv nově také naší prodejnu na Praze 2, Londýnská 81 s otevírací dobou Po-Pá 10-18h. Těšíme se na Tebe.

Náš příběh

Roduslava

o nas1

Jako mnoho jiných, ani my jsme ne/(h)řešili módu :-)

Módu, která na nás křičí z výloh obchodů, módu, kterou nám diktují módní tvůrci a kterou nám předkládají média. S novinkami pro každou sezonu, jen abychom byli „in“. Módu bez ohledu na to, odkud pocházíme, kdo jsme a co chceme svým oblečením vyjádřit.

Postupně jsme se začali probouzet. Dnes jsme si vědomi toho, že jsme Slované. Každý z našeho týmu chce být svým způsobem více v souladu s přírodou, se svými rody, předky, s hlubokou touhou, aby nám na Zemi bylo líp :-)

Naši předkové nám odkázali mnohá dědictví ve formě vědomostí, předávaných tradic a zvyků, které měly zachovávat rovnováhu našeho energetického systému a vytvářet soulad s přírodou.

Naším cílem a pokorným přáním je objevovat, probouzet a sladit naši vnitřní krásu s tou vnější prostřednictvím naší slovanské módy.

Žijeme v nádherné době, v níž každý sám za sebe může přispět k celkové proměně života na Zemi. Rozpomínáme se na to, kým doopravdy jsme, odkud jsme přišli, proč tu jsme a kam směřujeme... Odkrýváme své skutečné dějiny. Otevíráme svoji rodovou paměť a skrze ni čerpáme z hluboké moudrosti našich předků.
folk FS32218ExportJakmile se vydáme na tuhle odvážnou cestu, zjistíme, že být Slovanem (Slavjanem, dříve Rusičem, Vedrusem atd.) znamená jím být v každém okamžiku svého života – nejen ve všedním nebo svátečním dnu a oděvu. Časem se prohlubují naše znalosti i použití slovanských symbolů, mění se naše myšlení i chování, a v konečném důsledku se transformuje i celý způsob našeho vlastního života.

Podporujeme tvůrce a obnovovatele slovanské módy i kultury a snažíme se projektem Roduslava šířit krásu slovanství.  

NAŠE SPOLEČNÁ VIZE

Poznáváním slovanské kultury se stáváme těmi, kým doopravdy jsme... Celiství, radostní, vědomi si vlastních kořenů, ve své vlastní vnitřní síle a v pokoře, vděčnosti a lásce ve sdílení slovanské vzájemnosti.

Díky vlastnímu poznání probouzíme i v ostatních pocit sounáležitosti se svou vlastní kulturou.

RODUSLÁVA!

dekor