Navštiv nově také naší prodejnu na Praze 2, Londýnská 81 s otevírací dobou Po-Pá 10-18h. Těšíme se na Tebe.

Bohové – úvod

Úvod do Slovanského Božstva


U Slovanů je též jeden Bůh – jediný Tvůrce, z něhož vše vyšlo, Bůh nepoznaný, tvořící ohromnou láskou – Bůh Ra-M-Cha (Ramcha) vyzařující životodárné Světlo radosti a prvotní Oheň stavby světa (Světa Inglie).

On stvořil první hlavní Bohy a Bohyně, kterým dal veškerou svou moc a schopnost tvořit v lásce a radosti další životy, vesmíry a země.

Tito Bohové a Bohyně tvoří 7 Velkých Triglavů a 1 Velký Devítiglav. Křesťanství vytvořilo podle tohoto vzoru Trojici Boží.

Bohové dále využívali svých tvůrčích schopností a sil. Z nich se pak zrodili další a další... Až po nás pozemšťany, potomky Velkých Bohů. Bůh Svarog pro nás připravil Svaroží cestu (pouť) vzestupu, po níž všichni vzestupujeme do vyšších a vyšších úrovní a vracíme se tak k vlastní Božské podstatě, bohatší o zkušenosti získané během naší pouti.

Každý z Triglavů ochraňuje určité roční období a určitou jemu vyhrazenou oblast.
Protože jsme potomky Bohů a Bohové jsou naši předkové, je jich mnoho. Ochraňují nás a pomáhají nám z jiných úrovní, pokud je o to požádáme. To mají ve své náplni Bohové – Ochránci.  

Foto

Naše Bohy máme v úctě stejně jako naše předky. Proto jim přinášíme dary a při oslavách činíme úlitby (nikoli oběti, jak se leckde píše). Úlitba je ve významu „ulití“ nápoje, který piju, tzn. dělím se o něj.  K projevení úcty sloužily kumiry (vyřezávané sošky Bohů), před něž se kladly dary a před nimiž se dělaly úlitby. 

Každý rod měl své vlastní Bohy – Ochránce. Prvotní Bohové byli pro všechny společní. Z nich vzešlé rodové linie dnes tvoří různé Slavjanskije národy. Role mužských a ženských Bohů se liší stejně tak jako role v životech lidí. Vzájemně se podporují a prolínají. Dále se mísí síly ničící se silami tvůrčími pod ochranou a dohledem hlavních Bohů.

Potomci, tedy my, těchto Bohů se nazývají RASA = Rody Asů, Světa Asů. Naše kořeny sahají do velmi dávných dob, máme tedy být na co hrdí, ale i pokorní před silami, se kterými se můžeme propojit.

  

Autorka: Věra Ovečková

dekor