Navštiv nově také naší prodejnu na Praze 2, Londýnská 81 s otevírací dobou Po-Pá 10-18h. Těšíme se na Tebe.

Kolekce Kama svetrů edice Roduslava

Přicházíme s novou kolekcí Kama svetrů edice Roduslava.

V souladu s naplněním našeho záměru jsme do jeho vzoru vetkali ochrannou symboliku slovanské výšivky. Najdeme v ní životadárnou spirálu, symboly ženské i mužské síly a symboliku slovanského Boha Roda.

Ve středové ose výšivky dominuje Strom života, jeden z nejposvátnějších a nejstarších symbolů na světě. Jeho kmen symbolizuje zmíněná životadárná spirála jako obraz našeho přirozeného vývoje, který se v tomto smyslu plynule odvíjí od kořenů až po korunu. Kořeny mají podobu srdce, které můžeme chápat jako zdroj lásky, prvotní a určující síly zrození.

Naproti tomu Slunce v koruně vyživuje, vyhřívá a podporuje růst, rozvoj. Bez jeho tepla a světla by život skomíral, živořil, nevyvíjel se a nedošel svého naplnění. K životu přirozeně patří hojnost, kterou vnímejme stejně v materiální jako i v duchovní rovině. Je zobrazena v samém středu Stromu života původním slovanským symbolem osetého pole. Z jeho středu paprskovitě vychází výšivka, která představuje kontinuitu života, zrod něčeho nového a vyvážený koloběh.

Mužská a ženská síla ve svém dokonalém spojení tvoří ve výsledku Jednotu. V naší výšivce je vyjádřena ve své životní tvořivé fázi, kdy na pravé straně vzor dubového listu a plodu nese mužskou energii, naproti tomu ženská síla je otištěna v květu a listu lípy na levé polovině.

Strom života propojuje dva různé tvary Hvězdy Boha Roda na stranové výšivce. Bůh Rod ve slovanské mytologii ztělesňuje náš celý rod, včetně našich rodičů, prarodičů a dalších předků. Můžeme jej chápat také jako ochránce Sil rozmnožování, zimních měsíců či návrat k původním hodnotám. Život a všechny jeho součásti a podoby by se samozřejmě neobešly bez síly a podpory plodné země. Její symboliku hledejme ve čtvercích nahoře i dole na okraji stranové výšivky.

Celý vzor na svetru Roduslava vnímejme tedy jako ucelený pohled, výraz života, jeho zdroje, ochrany, přirozeného koloběhu a plynutí.

 Červený_svetr_Roduslava_Kama_vlna_slovansky_vzor_1                           Modrý_svetr_Roduslava_Kama_vlna_slovansky_vzor_3                              Damsky_svetr_Roduslava_Kama_vlna_slovansky_vzor_2  

Červený svetr Kama edice Roduslava                        Modrý svetr Kama edice Roduslava                                           Detail vzoru

dekor

Save

Save

Save

Save